beats by dre cheap

El - Hadid, 20

Za početak ću navesti rečenicu iz svima nama dobro poznate priče o djevojčici Alice u zemlji čuda:

„Oh, s tim ne možeš ništa učiniti,“ rekla je Mačka: „svi smo mi ovdje ludi. Ja sam luda. Ti si luda.“

Nakon dužeg razmišljanja, shvatila sam da je pisac imao pravo, svi smo mi ovdje ludi, a ako nismo počeli smo ludjeti. Dunjaluk je stvoren kao i čovjek, sa svojim dobrim i lošim stranama, no iako znamo njegove mane kojih je, da napomenem, više nego njegovih vrlina, uporno mu se prepuštamo i time počinjemo ludjeti. Stanemo u red ludih ljudi kojima je on oduzeo vid i sluh i koji ne shvaćaju da vlak kojim se voze namjerava jednom stati i to na stanicu koja ovisi o njima. Šejtan ponosno stoji na vrhu tog reda i smiješi nam se, shvaća da je njegova zadaća svakim danom sve lakša.

 Rekao je Uzvišeni Allah u časnom Kur'anu: “Znajte da život na ovom svijetu nije drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.” (El-Hadid, 20.) 

 

Kur'an nam je dat kao uputa, kao karta s kojom ćemo, ako  budemo dobro slijedili njezine znakove, uspjeti pronaći izlaz iz ovog labirinta. No, hajde da budemo iskreni – koliko puta uzmemo Kur'an u ruke u jednom tjednu? Neću ni pitati koliko puta na dan. U tome je glavnina našeg problema – ne čitamo Kur'an, a ako čitamo ne razmišljamo o njemu. Kad god vam je lijepo na dunjaluku i kad god vam je ružno na dunjaluku, sjetite se – život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje! Novac kojeg imaš, imaš samo određno vrijeme, novac kojeg nemaš, nemaš samo određeno vrijeme. Smiješ se, ali i plačeš, sretan si, ali i tužan, Allah je, kao što je rekao, sve stvorio s mjerom. Dok sjediš na kavi sa svojim prijateljicama, sjeti se da je ljepota tog vremena samo ljepota koja će proći. Priroda je puna znakova našeg Gospodara i ako dovoljno pomno promatramo odvijanja u njoj, shvatit ćemo da svako od tih bića bolje od nas pokazuje da zna šta je ovaj dunjaluk iako mi imamo razum. Cvijet procvijeta, ali i uvene, drvo pozeleni, ali i izgubi lišće, nebo je plavo, ali i posivi, dan dođe, ali slijedi ga noć...

Braćo i sestre, sjetite se – dunjaluk je ipak samo dunjaluk, kratak, prolazan i ne baš svima bajan. Ahiret je ono što na čeka nakon smrti i koji je vječan – vječna vatra ili vječno uživanje? Na nama je da odaberemo, a u Allahovim je rukama sve!

 

Prenesi od mene pa makar i jedan ajet!
http://ajeticasnogkurana.blogger.ba
27/05/2012 11:19